Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Kod RWA:

13

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Trzebiechów, ul.Sulechowska 2, pok. 6, parter, wejście B
Inne informacje:

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej:

Pełna treść informacji