Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego / lokalu socjalnego

Kod RWA:

15

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Trzebiechów, ul.Sulechowska 2 pok. 6, parter, wejście B
Inne informacje:

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej:

Pełna treść informacji