Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Kod RWA:

19

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów, pok. 6, parter, wej. B, Rafał Kubicki