Przedszkole i żłobek w Trzebiechowie

Zgodnie  z zaleceniem Państwowej Straży Pożarnej Gmina została zobligowana do wybudowania nowej siedziby przedszkola. W związku z powyższym podjęto decyzje o budowie przedszkola i żłobka. W dniu 6 marca 2020 podpisaliśmy umowę na   budowę  przedszkola i żłobka w Trzebiechowie z firmą Zakład Remontowo-Budowlany   Piotr Poniedziałek. Nowy budynek będzie miał powierzchnię użytkową 649 m2. W ramach inwestycji wybudujemy przedszkole 3 oddziałowe dla  ok.75 dzieci oraz pierwszy w Gminie Trzebiechów Żłobek dla 20 dzieci. Wartość inwestycji 2 330 000 zł , otrzymaliśmy dofinansowanie do budowy żłobka w kwocie 552 578,63 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  programu Maluch + , pozostałe to środki własne. Termin realizacji zadania 17 sierpnia 2020.

Wyświetlono: 393

Facebook.com Twitter.com