Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem w Zaborze, ogłasza z dniem 24 czerwca 2020 roku nabór na dwa wolne stanowiska pracy

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem w Zaborze, ogłasza z dniem 24 czerwca 2020 roku nabór na  dwa wolne stanowiska pracy tj.:

  •     Kierownika Biura
  •     Specjalistę ds. aktywizacji, projektów LSR oraz obsługi Rady

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem nabór na stanowisko Specjalisty ds. aktywizacji, projektów LSR i obsługi Rady lub na stanowisko Kierownika Biura w Biurze LGD, ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór, w terminie od dnia 24.06.2020 r. do dnia 08.07.2020 r., w godz. 8:00 – 15:00 lub przesłać pocztą, decyduje data wpływu do Biura LGD.

Więcej informacji pod adresem:

http://www.miedzyodraabobrem.pl/news,616,nabor-na-wolne-stanowiska-pracy.html

Wyświetlono: 78

Facebook.com Twitter.com