Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym od dnia 28 lutego 2020r do dnia 8 lipca 2020r. XXX lecie samorządu terytorialnego

27 maja obchodzimy w Polsce Dzień Samorządu Terytorialnego. 30 lat temu w Senacie została przygotowana ustawa o samorządzie terytorialnym, która zmieniła polską rzeczywistość, przywracając Polakom prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach.

Samorząd terytorialny pozwolił zdecentralizować zarządzanie krajem, oddając głos obywatelom. To właśnie oni najmocniej angażują się w przedsięwzięcia, które dotyczą ich bezpośrednio i na które mają realny wpływ. Powierzenie poszczególnych zadań wspólnotom dało możliwość decydowania i współtworzenia najbliższego otoczenia. Nie tylko duże aglomeracje, ale również małe miasteczka i wsie zaczęły się rozwijać. Nadeszły wielkie inwestycje – budowy dróg, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, szpitali, placówek oświatowych, obiektów sportowych, miejsc wypoczynku i rekreacji. A co za tym idzie poprawa warunków i jakości życia mieszkańców.

Dziś po latach doświadczeń wiemy już, że samorządność to więcej niż tylko administracja, to wspólnota ludzi i podział terytorialny. Samorządność to także reguła życia społecznego polegająca na zaangażowaniu i lokalnej aktywności.

Za wszystkimi działaniami stoją ludzie, to oni realizują zadania, organizują wspólnotę samorządową i dbają o poprawę warunków życia mieszkańców.  Mowa jest o zatrudnieniu w szeroko rozumianym sektorze samorządowym, a więc w instytucjach publicznych, które są albo częścią administracji samorządowej lub dla których organami założycielskimi są jednostki samorządu, lub które wykonują zadania będące ustawową kompetencją samorządów terytorialnych. Nalezą do nich ośrodki kultury, pomocy społecznej , szkoły, przedszkola, żłobki, spółki i zakłady komunalne. Jubileusz to święto wszystkich pracowników i członków wspólnot samorządowych, ludzi którzy doceniają dorobek samorządów i nie chcą go zmarnować. Samorządy jako najskuteczniejsza forma zarządzania terytorialnego, swoją odpowiedzialnością i skutecznością gwarantują dalszy rozwój naszych gmin i realizacje oczekiwań mieszkańców. Pozyskaliśmy ok.30 mln.

Serdecznie dziękuję byłym i obecnym samorządowcom Wójtom, radnym, sołtysom, pracownikom samorządowym.

 1. Dnia 3 marca 2020r odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów z Starostą Zielonogórskim  w  Sulechowie.  
 2. Odbyły się 4 posiedzenia  Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, które dotyczyło  pandemii COVID-19.
 3. 5 marca 2020r wzięłam udział wraz z Danielem Serdyńskim w Tygodniu Statystycznym, na którym był omawiany temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020.
 4. W dniu 6 marca 2020r odbyło się podpisanie umowy na budowę przedszkola i żłobka w Trzebiechowie.
 5. Dnia 10 marca 2020r odbyło się spotkanie z sołtysami z okazji Dnia Sołtysa.
 6. 11 marca w Gorzowie WLKP na zaproszenie p. Wojewody odbyła się narada związana z Koronoawirusem,.
 7.  3 maja 2020r złożyłam kwiaty pod pomnikiem w kolejną rocznicę Święta Konstytucji.
 8. W dniu 6 maja 2020r. uczestniczyłam w XIII posiedzeniu Członków i Członkiń Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem.
 9. Dnia 11 maja 2020r odbyło się kolejne spotkanie Wójtów i Burmistrzów  w Sulechowie.
 10. 14 maja odbyła się narada z Wojewodą Lubuskim Wójtów i Burmistrzów Województwa Lubuskiego .
 11. W dniu 15.05.2020r odbyła się XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie.
 12. 15 maja 2020r. uczestniczyłam w spotkaniu z Wojewodą Władysławem Dajczakiem w Gorzowie Wlkp.
 13. Dnia 19 maja 2020r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Poczty Polskiej w sprawie wynajęcia lokalu w Trzebiechowie.
 14. W dniu 20.05.2020r wzięłam udział w wideokonferencji w związku z realizowanym projektem pn. ,,Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym”.
 15. Dnia 03.06.2020r zostały zakończone prace remontowo- budowlane w remisie OSP w Głuchowie. Składam serdeczne podziękowania za pomoc przy proszeniu mieszkańców by pozostali w domach, dezynfekcje obiektów mieszkalnych Gminy, obiektów użytku publicznego (np. Szkoła, przedszkole, Urząd Gminy, lokale wyborcze).
 16. 03.06.2020rodbyło się spotkanie z Lubuskim Konserwatorem Zabytków.
 17. Dnia 08.06.2020r odbyło się spotkanie z Wójtami i Burmistrzami Powiatu Zielonogórskiego w Trzebiechowie.
 18. Dnia 9 czerwca 2020r odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy ENEA.
 19. Zakończyliśmy budowę drogi przy ul. Nowej w Trzebiechowie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 20. 10 czerwca 2020r wzięłam udział wraz z pracownikami Urzędu Gminy w akcji #gaszynchallange – zbiórce pieniędzy na rzecz dzieci cierpiących na SMA (rdzeniowy zanik mięśni).
 21. Dnia 16.06.2020r Gmina Trzebiechów dołączyła do akcji ,,Nakręceni na pomaganie” w związku z czym zostało postawione przed Urzędem Gminy czerwone serce na plastikowe zakrętki.
 22. W dniu 16.06.2020r.odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Działania Między odrą a Bobrem.
 23. 17.06.2020r odbyło się podpisanie umów na remont drogi- Ul. Ogrodowa oraz drogi (dz. nr 113) przy markecie DINO.
 24. W dniu 18 czerwca 2020r. uczestniczyłam w  Walnym Zgromadzeniu w LGD w Zaborze.
 25. Dnia 25 czerwca 2020r. wzięłam udział w Konwencie Włodarzy Ziem Lubuskich w Kłodawie.
 26. Dziewczęta zostały zaszczepione drugą dawką szczepionki  przeciwko  HPV rakowi szyjki macicy.
 27. 26 czerwca 2020r. odbyło się podpisanie umowy z EWE na podłączenie do instalacji gazowej obiektów gminnych.
 28. Pieniądze z LGD 56  tys. zł (boisko wielofunkcyjne)
 29. Wniosek pn. „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Trzebiechowie” w ramach działania 6.4. „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” – RPO Lubuskie 2020 w części współfinansowanej przez EFS. Wartość projektu: 793 206,25 zł., dofinasowanie 85% - 674 225,31 zł. Okres realizacji projektu: 01.06.2020 – 31.08.2022 r. (funkcjonowanie żłobka wraz z doposażeniem).
 30. Wniosek pn. „Przedszkolakiem dobrze być w Trzebiechowie” w ramach działania 8.1. „Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej” – RPO Lubuskie 2020 w części współfinansowanej przez EFS. Wartość projektu: 210 170,00 zł., dofinasowanie 85% - 178 644,50 zł Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.06.2021 r. (funkcjonowanie przedszkola wraz z doposażeniem).
 31. Wniosek grupy nieformalnej w ramach konkursu Startuj z FIO – Lubuskie Lokalnie (realizator LGD „Między Odrą a Bobrem”) – Doposażenie OSP w Głuchowie w 2 ubrania specjalne. Wartość projektu: 4 000,00 zł (dofinasowanie 100%)
 32. Zdalna szkoła pozyskaliśmy 90 tys. zł na zakup 18 laptopów dla młodzieży i nauczycieli i 16 laptopów dla młodzieży  z rodzin wielodzietnych. Laptopy zostały przekazane 14 kwietnia i 22 maja 2020r.
 33. Przeniesiono GOPS do pomieszczeń przy ul. Parkowej.
 34. Pracownicy GOPS i pracownicy UG rozdysponowali  8 ton żywności dla mieszkańców naszej Gminy.
 35. W pomieszczeniu GOPS mieści się Poczta Polska.
 36. Na mostek w Ostrzycach zamówiono materiał.

 

 

                                                                                                    Izabella Staszak

                                                                                                    Wójt Gminy

 

Wyświetlono: 98

Facebook.com Twitter.com