LGD Między Odrą a Bobrem ogłasza nabór wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem Ogłasza nabór na:
1.1.1 Wsparcie rozwoju lokalnej turystyki - Nabór 1/2018
2.1.1 Wsparcie dla rozwoju integracji społecznej poprzez inwestycje w infrastrukturę kulturalną oraz rekreacyjną -Nabór 2/2018
3.1.1 Wsparcie finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej - Nabór 3/2018

Biuro Stowarzyszenia LGD
ul. Lipowa 166-003 Zabór
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 -16.00

Wnioski w ramach Naborów i i 2 przyjmowane będą od 14 czerwca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.
Natomiast w ramach Naboru 3 przyjmowane będą od 25 czerwca 2018 r. do 25 lipca 2018 r.

Więcej informacji
http://miedzyodraabobrem.pl/
e-mail:lgd@miedzyodraabobrem.pl
Tel/fax. 68 320 13 55; 603 505 517
łittps://www.fa£ebook.com/LGDMiedzyOdraaBotarem/


Wyświetlono: 49

Facebook.com Twitter.com