Wykaz spraw - Stanowisko ds. obywatelskich: Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności, Dowody osobiste