OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 22 czerwca 2020 r.

Budowa obiektu infrastruktury technicznej - stacji bazowej telefonii komórkowej ZGO3073 na działce nr 116/3 w m. TrzebiechówWyświetlono: 187

Facebook.com Twitter.com