OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW

z dnia 30 maja 2019r.

 

Wójt Gminy Trzebiechów zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji, których przedmiotem jest wzorcowy projekt statutu wszystkich sołectw Gminy Trzebiechów. Konsultacje obejmują obszar całej gminy i są skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

 

Projekt statutu sołectw dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.biptrzebioechow.pl)  w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty”, na stronie internetowej, Urzędu Gminy Trzebiechów (www.trzebiechow.pl w  zakładce „Komunikaty” oraz na tablicach ogłoszeń sołectw i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Trzebiechów.

 

Wszelkie uwagi i wnioski mieszkańców prosimy składać pisemnie na formularzu w terminie od 11 czerwca 2019r. do 28 czerwca 2019r. Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: urzad@trzebiechow.pl

 

Wyniki konsultacji w sprawie projektu statutu sołectwa dotyczą każdego sołectwa.

 

                                                                        Wójt  Gminy

                                                                     /-/ Izabella Staszak

Wyświetlono: 78

Facebook.com Twitter.com