OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.), informuję że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, który został złożony w dniu 29.03.2019 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.


Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV

wraz ze złączem kablowym na działkach nr 233/1; 236/1

położonych w obrębie geodezyjnym Trzebiechów, gmina Trzebiechów


Z wnioskiem można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu niżej wymienionym w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. od dnia 1 kwietnia 2019 r.


Miejsce składania uwag i wniosków:

Urząd Gminy Trzebiechów w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2, pokój 6.

 

                                                                          Wójt Gminy Trzebiechów

                                                               /-/ Izabella Staszak

Wyświetlono: 66

Facebook.com Twitter.com