OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Trzebiechów

        

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.), informuję że na wniosek Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów, który został złożony w dniu 05.02.2019 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.

 

Budowa przedszkola samorządowego z oddziałem żłobka

na działce oznaczonej nr ewid. 102/5,

położonej w obrębie geodezyjnym Trzebiechów, gmina Trzebiechów


Z wnioskiem można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.

Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu niżej wymienionym w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. od dnia 08 lutego 2019 r.

Miejsce składania uwag i wniosków:

Urząd Gminy Trzebiechów w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2, pokój 6.


                                                Wójt Gminy Trzebiechów

                                           Izabella Staszak

Wyświetlono: 61

Facebook.com Twitter.com