OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów

Trzebiechów, dnia 19 lipca 2019 r.

 

GG.6733.5.2019

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Trzebiechów

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)  informuję , że wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GG.6733.5.2019 z dnia 19 lipca 2019 r. dla inwestycji dotyczącej:

 

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV

wraz ze złączem kablowym i szafką kablową na działce nr 141

położonej w obrębie geodezyjnym Trzebiechów, gmina Trzebiechów


Z decyzją można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.


 

                                                                          Wójt Gminy Trzebiechów

                                                                             /-/ Izabella Staszak

                                                                                  

Wyświetlono: 94

Facebook.com Twitter.com