Wykaz spraw - wg kategorii

Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej

Stanowisko ds. obywatelskich: Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności, Dowody osobiste